İnşaat Sözleşmelerinin konusunu bir yüklenicinin özel kişiler veya  kamu tüzel kişileri olan bir iş sahibi namına bir yapıyı meydana getirmesi oluşturur. Bu yapılar konut, ofis, kamu binaları, havalimanları veya alışveriş merkezleri gibi binalar olabileceği gibi endüstriyel tesisler veya yol, baraj, enerji hatları türünden altyapı türünden de olabilirler. Kapsamları gereği yüksek bedelli olan bu sözleşmelerde doğan ihtilaflar da önemli boyutlarda olabilmektedir.

Gayrimenkul hukuku ise yukarıda sözü edilen her türlü yapının ve bunlardan başka arsa ve tarlaların mülkiyet, veraset, kamulaştırma esasları ile yine bunların alım-satım ve kira sözleşmeleri üzerine uzmanlaşan bir hukuk dalıdır. Bütün bu yapıların satış ve kamulaştırma bedelleri ile kira bedellerinin tayini de uzmanlık gerektiren bir bilirkişilik alanıdır. Özel ve idare hukukunun çeşitli dallarıyla birlikte yapı denetimi, fenni ve teknik mesuliyet, imar suçları, çevre ve enerji mevzuatı, inşaat sürecinde iş güvenliği ve iş kazaları, sigorta ve mesleki yükümlülük, ihale hukuku, üçüncü kişilere verilen zararlar, teminat mektupları, kredi ve ipotek,

sosyal güvenlik ve ruhsatlandırma gibi ihtisas konuları da inşaat ve gayrimenkul alanlarını kuşatan bazı meseleleri oluşturmaktadır. Elbette meydana getirilen yapının tipine göre çok çeşitli başka konular bunlarla ilgili mevzuat da uyuşmazlıkların konularına dahil olmaktadır.

İnşaat sözleşmeleri ve gayrimenkullerden doğan uyuşmazlıkların çözümü Türk mahkemelerinde olduğu ülkemizdeki tahkim esaslarına (ISTAC) göre yahut milletlerarası özel hukuk tahkim kurallarına (ICC, ICSID, UNCITRAL) göre de çözümlenebilmektedir. Bu türden davaların çözümünde medeni hukuk kadar medeni usul kanunu kadar tatbik edilecek tahkim esaslarına hakim hukukçularla, ayrıca inşaat ve sözleşmeler alanında (bilhassa FIDIC ve diğer yaygın sözleşme kuralları ve bunlara tatbik edilen uyuşmazlık çözüm yollarında) deneyimli mühendis ve yöneticilerle çalışmanız hak kayıpları yaşamamanız için önem taşımaktadır.

Son yıllarda giderek yaygınlaşan alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ve belki de uzun vadeli ticari işbirliklerinin sürdürülebilirliği açısından en önemlisi uyuşmazlıkların önlenmesi meselelerinde de bahse konu sözleşmelerde son derece deneyimli uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bakımdan sözleşmelerin kurulmasından başlayarak her aşamada inşaat ve gayrimenkul alanlarında yerel ve uluslararası tecrübe sahibi uzman, mühendis ve yöneticilerle işbirliği içinde tüm davalarınıza en eksiksiz hukuki desteği sağlayarak haklarınızı koruyoruz. Türkiye dışında Batı Avrupa ülkeleri, Rusya Federasyonu ve BDT devletleri, Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ülkelerinde gerçekleştirilen projeleriniz ile ilgili hukuki sorunlarınız için de yanınızdayız. Uyuşmazlığınız hakkında gerekli bilgileri tarafımıza sunmak ve çözüm önerilerimizi almak üzere online veya canlı görüşme için tıklayınız.

Sözleşmeler ve inşaat alanında işbirliği yaptığımız uzman ekibin lideri Koray Çölkuşu’nu kısaca tanımak için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir