İcra hukuku; borçlunun borcunu ifa etmemesi sonucu ortaya çıkan uyuşmazlıkları odağına alır. Borcun ödenmemesi halinde alacaklının alacağını almak için izleyebileceği yollara ilişkin mevzuatın temelini 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu oluşturur.

İflas; hukuk sistemimizde istisnai bir müessese olmakla birlikte kimlerin iflasa tabi olduğu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanunlarca belirlenmiştir. Buna göre; gerçek kişi tacirler, tüzel kişi tacirler, tacir olmadığı halde TTK gereği iflasa tabi olanlar ve tacir olmadığı halde özel kanunlar gereği iflasa tabi olanlardır. Enes Faruk Nom, icra ve iflas hukukundaki deneyimleri sayesinde,

 • İcra takibi,
 • Takibin geri bırakılması,
 • Menfi tespit davası,
 • Borca itiraz,
 • İtirazın iptali,
 • İhtiyati haciz,
 • İlamlı ve ilamsız icra,
 • Haciz işlemleri,
 • Çek, bono ve senet tahsili,
 • Kiralananın tahliyesi,
 • Karşılıksız çek davaları
 • İflas talebi ve takibi,
 • İflasın ertelenmesi

konularında avukatlık ve danışmanlık hizmeti çalışmalarını titizlikle yürütmektedir.

Av. Enes Faruk Nom’u kısaca tanımak için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir