Ortak Girişimler I

Koray Çölkuşu – Bu yazı dizimizde uluslararası inşaat projelerinde sıkça karşımıza çıkan ortak girişim (joint venture) kavramını ele alacağız. Bazen gerçekleştirilecek yapım işinin kapsamının büyüklüğü, bazen de farklı şirketlerin farklı… Daha fazlasını oku »Ortak Girişimler I

Miras Davaları

Miras hukuku; ölüm, ölüm karinesinin varlığı veya gaiplik halinde kişinin mirasının kimlere, nasıl ve ne oranda intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Kişinin mirası, malları olabileceği gibi borçlarından da müteşekkildir. Miras… Daha fazlasını oku »Miras Davaları

İş Davaları

İş hukuku; işçi ile işveren arasında iş sözleşmesinden doğan çekişmeli hususları, iş kazasından kaynaklı uyuşmazlıkları, sendika ve sosyal güvenlikle ilgili meseleleri ele alan nevi şahsına münhasır bir daldır. 4857 sayılı… Daha fazlasını oku »İş Davaları

Ceza Davaları

Kamu hukukunun bir alt dalı olan ceza hukuku, kanunda suç sayılan fiillerin soruşturulmasını ve kovuşturulmasını konu alır. Türkiye’de ceza hukukunun başlıca mevzuatı Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’dur. Bunun… Daha fazlasını oku »Ceza Davaları