Miras hukuku; ölüm, ölüm karinesinin varlığı veya gaiplik halinde kişinin mirasının kimlere, nasıl ve ne oranda intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Kişinin mirası, malları olabileceği gibi borçlarından da müteşekkildir. Miras hukukunun temel kaideleri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 3. kitabında yer almaktadır. Vasiyetname ve diğer ölüme tasarruflar da bu dalın ilgilendiği önemli hususlardır. Miras hukuku alanındaki çalışmaları sayesinde Enes Faruk Nom,

 • Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alınması,
 • Mirasın reddi,
 • Mirastan feragat,
 • Miras sözleşmesi,
 • Vasiyetname düzenlenmesi,
 • Terekenin tespiti,
 • Tenkis davası,
 • Ölüme bağlı tasarrufun iptali,
 • Mirasçılıktan çıkarma,
 • Vasiyetnamenin iptali,
 • Muris muvazaası davası,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi

konularında avukatlık ve danışmanlık hizmeti çalışmalarını titizlikle yürütmektedir.

Av. Enes Faruk Nom’u kısaca tanımak için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir