İş hukuku; işçi ile işveren arasında iş sözleşmesinden doğan çekişmeli hususları, iş kazasından kaynaklı uyuşmazlıkları, sendika ve sosyal güvenlikle ilgili meseleleri ele alan nevi şahsına münhasır bir daldır. 4857 sayılı İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile sair mevzuatın uygulandığı alan olan iş hukukundaki deneyimleri sayesinde Enes Faruk Nom,

  • İşçi ücret alacağı,
  • Kıdem ve ihbar tazminatı,
  • Yıllık izin alacağı,
  • Ulusal bayram ve genel tatil (UBGT) ücreti alacağı,
  • Haksız fesih tazminatı,
  • Sendikal fesihten kaynaklı tazminat davaları,
  • İşe iade davaları,
  • Hizmet tespiti davaları

konularında avukatlık ve danışmanlık hizmeti çalışmalarını titizlikle yürütmektedir.

Av. Enes Faruk Nom’u kısaca tanımak için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir